Psychiatria

Udziela porad i leczy zaburzenia psychiatryczne, tj. schizofrenia, depresja, nerwica, padaczka, narkomania, psychoza alkoholowa, niedorozwój umysłowy, organiczne zaburzenia psychiczne. Ponadto psycholog ocenia poziom rozwoju umysłowego osób dorosłych i zaburzenia psychoorganiczne.

Wykonywane procedury:

 • Podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie schorzeń psychiatrycznych w trybie ambulatoryjnym:
  • ograniczone zaburzenia psychiczne, schizofrenia, zaburzenia schizotypowe
  • zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną
  • inne zaburzenia nastroju, epizod maniakalny i depresyjny
  • zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi
  • zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych
  • zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych, upośledzenie umysłowe
  • zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się w dzieciństwie i wieku młodzieńczym
  • nieokreślone zaburzenia psychiczne, uzależnienia
  • objawy i oznaki chorobowe dotyczące stanu emocjonalnego
  • stany i objawy chorobowe dotyczące powierzchowności i zachowania
  • osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia warunkami socjoekonomicznymi i psychosocjalnymi
  • osoby wymagające świadczeń służby zdrowia w innych okolicznościach.
 • Zakres świadczonych procedur medycznych dostępnych i zapewnianych przez poradnie (m.in.)
  • badanie testem inteligencji
  • badanie testem psychologicznym, badanie osobowości
  • testy/ ocena psychologiczna inne
  • psychologiczna ocena stanu psychicznego- inna niż wymieniona
  • diagnostyka psychiatryczna: psychiatryczna ocena stanu psychicznego, rutynowa wizyta psychiatryczna, ocena skierowania na leczenie psychiatryczne, wywiad przed przyjęciem na leczenie, wywiad ocena psychiatryczna – inne
  • farmakoterapia: leczenie neuroleptykami, leczenie lekami psychiatrycznymi, psychiatryczne leczenie biologiczne
  • psychoterapia indywidualna z socjoterapią: terapia behawioralna, terapia awersyjna, trening behawioralny, desenytyzacja, wygaszanie, trening autogenny, terapia behawioralno- relaksacyjna, inne formy, interwencja kryzysowa, psychoterapia kryzysowa psychoterapia podtrzymująca
  • diagnostyka psychologiczna, psychoterapia grupowa z socjoterapią
  • skierowanie na psychoterapię
  • skierowanie do dalszej opieki psychiatrycznej
  • skierowanie na rehabilitację dla uzależnionych od alkoholu
  • skierowanie na rehabilitację dla uzależnionych od środków odużających
  • wstrzyknięcie lub wlew innych substancji leczniczych lub profilaktycznych.
 • Kierowanie do planowego leczenia szpitalnego w oddziale zamkniętym.
 • Konsultacje w okresie przed i poszpitalnym.
 • Konsultacje chorych kierowanych przez innych specjalistów.
 • Kontynuacja leczenia poszpitalnego.

lek. Łukasz Bisiakowski
Psychiatra

Specjalizacja Psychiatra
Dni pracy Po wcześniejszym umówieniu
Umów wizytę Kliknij tutaj aby umówić wizytę

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH